مسابقات انتخاب شده برای پی پی وی Capitol Punishment و یک خبر مهم از باتیستا

مسابقه ی جان سینا در مقابل آرترود که بر سر کمربند دبلیو دبلیوای است که امروز در را انتخاب شد
مسابقه ی دوم که برای این پی پی وی انتخاب شده مسابقه ی الکس رایلی در مقابل دمیز است.
ودر آخر خبر مهم از بازگشت استار بزرگ دبلیودبلیوای که به احتمال خیلی زیاد در همین پی پی وی که دبلیودبلیوای در پیش رو داره باز خواهد گشت و در مسابقه ی جان سینا دخالت خواهد کرد.

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 17 خرداد 1390    | توسط:    | طبقه بندی: Pey-per_viw، wwe news،     | نظرات()